FDGS 

Biber

Logo designed vum Nico Mack

FDGS – Frënn vun den Déifferdenger Guiden a Scouten

D’FDGS ass eng agedroen A.S.B.L. vun den Déifferdenger Guiden a Scouten déi zum Ziel huet ee Chalet fir den lokalen Grupp (LGSD) zur Verfügung ze stellen.

Fir alles dat maachen ze kennen brauchen mer natierlech och eng Finanzeiérung déi mer zum Deel iwwert Aktivitéiten, awer zum groussen Deel iwwert Subsiden vun der Gemeng an vum Staat kréien.

Wéider Infoen fannd dir hei.

Administratives

Laut eisen Statuten besteet eis A.S.B.L. aus engem Kommitee, aktiven Memberen an Membre donnateurs. D’Statuten vun den FDGS goufen am Januar 2001 ob der Grënnervesammlung vun de Grënnungsmemberen ënnerschriwwen.

Historique

D’A.S.B.L. ass entstane, well sech e puer fréier an aktiv Guiden a Scouten vun Déifferdeng zesummen gedoen hunn fir den Déifferdenger Guiden a Scouten e Chalet zur Verfügung ze stellen.

Déi éischt Initiative geet ob d’Joer 2000 zeréck. Am Abrëll 2000 gouf déi éischt inoffiziell Versammlung gehalen, bei der et ëm Gedanken zu engem Chalet fir d’LGSD gaangen ass.

No diversen Versammlunge gouf d’A.S.B.L. Frënn vun den Déifferdenger Guiden a Scouten den 5. Januar 2001 offiziell mat der Grënnerversammlung an d’Liewen geruff.