Biber

Logo designed vum Nico Mack

FRËNN VUN DEN DÉIFFERDANGER GUIDEN A SCOUTEN

D’FDGS ass eng agedroen A.S.B.L. vun den Déifferdenger Guiden a Scouten déi zum Ziel huet ee Chalet fir den lokalen Grupp (LGSD) zur Verfügung ze stellen.

Fir alles dat maachen ze kennen brauchen mer natierlech och eng Finanzéierung, déi mer zum Deel iwwert verschidden Aktivitéiten, awer zum groussen Deel iwwert Subsiden vun der Gemeng an vum Staat kréien.

Weider Infoen fannt dir hei.

ADMINISTRATIVES

AKTIVITÉITEN

KOMMITEE

HISTORIQUE